دستگاه آزمايش اصطكاك و مقاومت لغزشي

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

دستگاه آزمايش اصطكاك و مقاومت لغزشي مدل A113 جهت تعیین ويژگيهاي مقاومت لغزشي و اصطكاكي سطح روسازي (آسفالت جاده)، جهت آزمايشات مقدار سنگ پوليش شده روي سنگدانه ها (نمونه هاي خميده)، مناسب جهت آزمايش سنگ هاي طبيعي و سنگ فرش هاي بلوك بتني طبق استانداردهاي EN شامل تجهيزات بالابر، پايه پاندولي و عقربه و داراي مقياس هاي اضافي، شمشه، چهارپايه، بطري شستشو، برس، جعبه حمل و گواهي كاليبره، همراه با لغزشگر لاستیکی مدل A 110-03 جهت آزمایش سطح روسازی، دارای گواهی تطبیق، لغزشگر لاستیکی ورقه ای مدل A 110-01 جهت آزمایش مقدار سنگ پولیش شده در آزمایشگاه، تجهیزات گیره ای مدل A110-12 جهت آزمایش مقدار سنگ پولیش شده در آزمایشگاه، صفحه پایه فلزی مدل A110-11، تجهیزات گیره ای مدل A110-13 جهت آزمایشات روی سنگ های طبیعی و سنگ فرش های بلوک بتنی، ساخت كمپاني Matest ايتاليا