دستگاه آزمايش اتوماتيك متيلن آبي

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

دستگاه آزمايش اتوماتيك متيلن آبي مدل S157-20 جهت تعيين ميزان رس در ماسه، با قابليت تكرار نتايج آزمايش، دقت بالا و صرفه جويي در زمان (هر آزمايش در حدود 30 دقيقه)، شامل پمپ دقيق، كالريمتر، واحد كنترل، فيلتر، مايعات و پودر مخصوص، ساخت كمپاني Matest ايتاليا