ست ارزش ماسه ای

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

ست كامل ارزش ماسه اي شامل درپوش لاستيكي برای استوانه (2عدد)، لوله آبياري دارای شيرآب و سيفون، مجموعه پايه وزني براي تراز ماسه، خط كش مدرج 500mm، محلول غلیظ استوک به مقدار 1000m، قيف دهانه گشاد، بطري پلاستيكي با ظرفيت 5lit، ساعت توقف ديجيتال، پايه و گيره مخصوص، جعبه حمل، مدل S158-20 KIT طبق استاندارد EN 933-8 شامل 5 عدد استوانه مدرج، قوطي اندازه گيري با ظرفيت 200ml، الك داراي قطر 200mm و روزنه 2mm، مدل S158 KIT طبق استاندارد ASTM D2419 شامل 5 عدد استوانه مدرج، قوطي اندازه گيري با ظرفيت 88ml، الك داراي قطر 200mm و روزنه 4.75mm، مدل S159-01 KIT طبق استاندارد EN 933-8 شامل 4 عدد استوانه مدرج، قوطي اندازه گيري با ظرفيت 200ml و مدل S159 KIT طبق استاندارد ASTM D2419 شامل 4 عدد استوانه مدرج، قوطي اندازه گيري با ظرفيت 200ml و قیف فلزی، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 خدمات تجهیزات آزمایشگاهی عمران-مصالح سنگی