دستگاه آزمايش دوال

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

دستگاه آزمايش دوال مدل A079 شامل قاب فولادي با دو استوانه، داراي پانل كنترل مجزا، شمارشگر اتوماتيك و سيني جهت تعيين كيفيت سنگدانه به روش سايش خشك و تر و مدل های A079-01 و A079-02 شامل اتاقك فولادي و ميكروسوييچ ايمني طبق استاندارد ASTM D2-33، ساخت كمپاني Matest ايتاليا