الك دانه بندي صفحه اي با سوراخ دايره اي

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

شرکت مهندسی آبی آسا با در اختیار داشتن بزرگترین مجموعه ی فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران دستگاه الک دانه بندی صفحه ای را به شما عرضه می کند.

سری کامل الك دانه بندي صفحه اي با سوراخ دايره اي با قطرهای 200 و 300 میلی متر طبق استاندارد UNI 2334 ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

تجهیزات آزمایشگاهی معدن