الک دانه بندی سیمی

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

سری کامل الک دانه بندی سیمی با قطرهای 200 و 300 میلی متر مطابق استانداردهای EN 933-1 ، EN 933-2 ، ASTM E11، BS 410 ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

واردات تجهیزات آزمایشگاهی عمران