الك تورق

 

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

الك تورق جهت تعيين ضخامت و تورق سنگدانه مدل A049-01 با عرض شكاف 4.9mm و طول شكاف 30mm، مدل A049-02 با عرض شكاف 7.2mm و طول شكاف 40mm، مدل A049-03 با عرض شكاف 10.2mm و طول شكاف 50mm، مدل A049-04 با عرض شكاف  14.4mm و طول شكاف 60mm، مدل A049-05 با عرض شكاف 19.7mm و طول شكاف 80mm، مدل A049-06 با عرض شكاف 26.3mm و طول شكاف 90mm، مدل A049-07 با عرض شكاف 33.9mm و طول شكاف 100mm و ست 7 عددي الك هاي تورق مدلA049 KIT جهت تعيين ضخامت و تورق سنگدانه از عرض شكاف 33.9-4.9 میلی متر و طول شكاف 100-30 میلی متر، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

نصب تجهیزات آزمایشگاهی عمران-مصالح سنگی