ترازوي تعيين درصد رطوبت

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

ترازوي تعيين درصد رطوبت مدل V023-01 با ظرفيت 160g و دقت 0,001 بر 0.01g با قابليت كنترل و تنظيم دما، داراي يك تايمر 61-0 دقیقه ای، لامپ مادون قرمز خشك كننده، با قابليت خاموشي اتوماتيك دستگاه پس از خشك شدن نمونه، ساخت كمپاني Matest ايتاليا 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران