محفظه واكنش

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

محفظه واكنش مدل A030 جهت تعيين واكنش شيميايي سنگدانه با قلياهاي موجود در بتنهاي ساخته شده با سيمان پرتلند با ظرفيت تقريبي دستگاه 60 ميلي ليتر و مطابق با استاندارد ASTM C289، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران ارزان