بالن Chapman

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

بالن Chapman مدل A029 با ظرفيت 450ml جهت تعيين ميزان رطوبت سطح در مصالح ريزدانه، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

معرفی تجهیزات آزمایشگاهی عمران