دسیکاتور شیشه ای

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

دسیکاتور شیشه ای با صفحه مشبک و قطر 200mm مدل A035، قطر 250mm مدل A036 و قطر 300mm مدل A036-01، دسیکاتور شیشه ای با صفحه مشبک و شیر خلاء و قطر 200mm مدل A039، قطر 250mm مدل A040 و قطر 300mm مدل A040-01، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران ارزان