رطوبت سنج دیجیتالی نیزه ای

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

رطوبت سنج دیجیتالی نیزه ای دارای سیستم الکترونیکی جهت اندازه گيري دما و درصد رطوبت مصالح ریزدانه و ماسه با ماکزیمم قطر 10mm با محدوده رطوبت 35-0% تا عمق 1000mm (مدل A021) و عمق 2000mm (مدل A021-01) و محدوده دما 60+ تا 20- درجه سانتیگراد، ساخت کمپانی Matest ایتالیا