دستگاه تعیین رطوبت سریع

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

دستگاه تعیین رطوبت سریع مدل A025 KIT با ظرفیت 6 گرم و مدل A026 KIT با ظرفیت 20 گرم، با محدوده رطوبت 20-0 درصد جهت تعیین رطوبت خاک، ماسه و سنگدانه با استفاده از پودرکاربید کلسیم مطابق با استانداردهای AASHTO T217, ASTM D 4944 داراي ترازوي الكترونيكي، قوطی حاوی معرف، جعبه پرتابل و ساير ملحقات، ساخت کمپانی Matest ایتالیا