ايجاد فشار ثابت روغن/آب

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنک و مصالح سنگی

 

دستگاه ايجاد فشار ثابت روغن / آب براي نفوذ پذيري مدل A144، شامل پمپ برقي هيدروليك، منبع آب / روغن، پيستون / فنر و 10 لیتر روغن ويسكوزيته داراي گيج فشار با دامنه 0 تا 3500 كيلو پاسكال جهت استفاده با سل هوك مجهز به درپوش لوله نفوذ پذيري وتجهيزات نفوذپذيري، ساخت كمپاني Matest ايتاليا.

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران