خشک کن حرارتی

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

خشک کن حرارتی مدل V201 جهت خشک نمودن نمونه های خاک، سنگدانه و سایر موارد با توان 1200W، ساخت کمپانی Matest ایتالیا