همزن مغناطیسی همراه با هیتر

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی سنگ ومصالح سنگی

 

همزن مغناطیسی همراه با هیتر مدل B073-01 داراي صفحه با قطر 150mm، رگولاتور الکترونیکی باسرعت وحرارت متغير، جهت تيتراسيون و مخلوط نمودن مايعات و مصالح نيمه جامد ساخت کمپانی Matest ایتالیا