استوانه مدرج

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

استوانه مدرج با درپوش و تيوپ هاي جانبي مدل B075-01 جهت تعيين تمايل ته نشینی امولسیون های قیر قابل استفاده به عنوان تجهیزات آزمایشگاهی عمران ، شامل استوانه با ظرفيت 600 میلی لیتر و 2 تيوپ، طبق استاندارد EN 12847، ساخت كمپاني Matest ايتاليا.

انواع تجهیزات آزمایشگاهی عمران