وسیله آزمايش انحراف

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

وسیله آزمايش انحراف مدل A122-10 جهت اندازه گيري ضريب زبري يك نمونه يا درزه سنگي و نيز آزمايش حدرواني ممكن در تركيب های قيري، با زاويه شيب 0 تا 50 درجه و ماكزيمم قطر نمونه 100 میلیمتر، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

فروش عمده تجهیزات آزمایشگاهی عمران-قیر و آسفالت