تعیین پایداری اختلاط امولسیون های قیر با سیمان بوسیله الک

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

تعیین پایداری اختلاط امولسیون های قیر با سیمان بوسیله الک:

* الك فلزي با قطر 75 و روزنه 2 میلیمتر مدل B076-23 طبق استاندارد 12848 EN، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

* الك فلزي با قطر 75 و روزنه 0.16 میلیمتر مدل B076-22 طبق استاندارد 12848  EN، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

* تشتك و كاور فلزي با قطر 75 میلیمتر مدل B076-24 طبق استاندارد 12848  EN، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

نمایندگی فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران