تعیین پسمان امولسیون های قیر بوسیله الک

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

تجهیزات تعيين سرعت انتشار مدل B053-05 جهت تعيين سرعت انتشار شن های قيراندود بر روي سطح جاده، شامل سيني فلزي مربعي با ابعاد 300 میلیمتر، زنجيرو ترازوي فنري، طبق استاندارد EN، BS، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تعیین پسمان امولسیون های قیر بوسیله الک:

* الك فلزي با قطر 75 و روزنه 0.5 میلیمتر مدل B076-21 طبق استاندارد 1429 EN، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

* الك فلزي با قطر 75 و روزنه 0.16 میلیمتر مدل B076-22 طبق استاندارد 1429 EN، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

*  تشتك و كاور فلزي با قطر 75 میلیمتر مدل B076-24 طبق استاندارد 1429  EN، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

خدماات تجهیزات آزمایشگاهی عمران