هات پليت با همزن مغناطيسي

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

هات پليت با همزن مغناطيسي مدل B073-02 و مدل B073-01 دارا ي ترمورگولاتور جهت تنظيم دما، همزن مغناطيسي با سرعت قابل تنظيم 100-1200 دوردردقیقه، مقاومت گرمايي الکتريكي قوي، جهت آزمايشات با محدوده دماي +30 و +80 درجه سانتیگراد و نیز آزمایش روي گليسرين با درجه نرمي بین +150 و +80 درجه سانتیگراد، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران قیر و آسفالت