دستگاه “Fraass”

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت

 

دستگاه Fraass مدل B077 KIT شامل وسیله خمش با دو لوله رزيني هم مركز و شيبدار، گيره، سيستم خمش با دسته، وسيله خنك كننده با 3 ظرف، پليت فلزي مخصوص و ترمومتر IP 42C، جهت تعيين نقطه شکست قير جامد و نيمه جامد، طبق استاندارد N12593، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران قیر و آسفالت