نمونه گير “Bacon”

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

نمونه گير “Bacon” مدل B060 باابعاد 50 × 250 میلیمتر (قطر)، ظرفيت237 میلی لیتر، جهت نمونه برداري از آسفالت يا نفت ازسطوح مختلف با استفاده از تکنیک “thief” طبق استانداردهاي EN,ASTM AASHTO، ساخت كمپاني Matest ايتاليا