دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت

 

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر استاندارد، مدل B056KIT شامل وسيله تنظيم کننده عمودي ميكرومتري، دكمه توقف و حركت، ست صفركننده اتوماتيك، ست وزنه هاي 50 و 100 گرم، سوزن نفوذ، ظروف برنجی نمونه با قطر 55 × 35 میلیمتر و 70 × 45 میلیمتر، جهت تعيين رواني (شلي) نمونه های قيري تحت شرايط ثابت بار، زمان و دما، طبق استاندارد EN,ASTM,AASHTO و ساير استانداردها، ساخت كمپاني Matest ايتاليا. خدمات تجهیزات آزمایشگاهی عمران در تهران