مخروط جذب ماسه و كوبه

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

مخروط جذب ماسه و كوبه مدل جهت تعيين جذب آب و نيز وزن حجمي (چگالی) سنگدانه هاي ريز با حداكثر اندازه 20 میلیمتر، طبق استاندارد 12274-3 EN، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

ضمانت تجهیزات آزمایشگاهی عمران