حمام آب (بن ماري)

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت

 

حمام آب (بن ماري) ديجيتال ترموستاتي با سيستم سرمايشي مدل B052 با محدوده دماي 3 تا 95 و دقت +/-1 درجه سانتیگراد، ظرفيت42 لیتر، ابعاد داخلي 510×350×230 میلیمتر، قابل استفاده جهت تعيين تاثير آب تسريع شده و اشباع بر مقاومت كششي غيرمستقيم مخلوط هاي قيري، حساسيت آب نمونه هاي قيري و آزمايشات مارشال، طبق استاندارد EN 12697-12، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

فروش عمده ای تجهیزات آزمایشگاهی عمران