قالب تراکم مارشال

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

قالب تراکم مارشال مدل B029N-KIT با قطر داخلی 101.6 میلیمتر طبق استانداردهای ASTM D1559,D6926 شامل بدنه قالب  مدل B030، گلویی مدل B030-01، پلیت پایه مدل B030-02 و طبق استاندار NFP98-251-12  شامل گلویی مدل B030-01 NF و پلیت پایه مدل B030-06، ساخت كمپاني Matest ايتاليا