دستگاه تراکم مارشال اتوماتيك

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت

 

دستگاه تراکم مارشال اتوماتيك مدل B033 شامل شمارشگر ديجيتال باقابليت كنترل اتوماتيك تعداد ضربات وتوقف درپايان آزمايش،کنده مارشال، چکش برقی، پلیت فلزی ، گیره قالب باارتفاع سقوط آزاد 457 میلیمتر و 60 ضربه چكش در دقيقه، همراه با قالب تراکم مارشال مدل B029KIT با قطر داخلی 101.6 میلیمتر شامل بدنه قالب و گلویی، طبق استاندارد AASHTO T245,ASTM D1559، ساخت كمپاني Matest ايتاليا