دستگاه تراکم EN مارشال

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت

 

دستگاه تراکم EN مارشال اتوماتيك مدل B031N شامل چكش لغزشي، گيره قالب مارشال، کنده مارشال دارای تکیه گاه بتنی ویبره شده، مجهز به درب ايمني اتوماتیک فركانس 50 ضربه در 55 تا 60 ثانيه، ارتفاع سقوط آزاد  457±5 میلیمتر، جهت تعيين تراكم پذيري (قابليت تراكم) آسفالت گرم همراه با قالب تراکم استاندارد شامل بدنه قالب مارشال استاندارد مدل B031-05، گلویی مدل B031-06، پلیت پایه با دستگیره مدل B031-07، طبق استاندارد EN 12697-10، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

ضمانت تجهیزات آزمایشگاهی عمران