ميكسر

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر و آسفالت

 

ميكسر مدل های E094 و E095 با ظرفيت 5 ليتر جهت مخلوط نمودن يكنواخت نمونه هاي مصالح قيري با 2 نوع سیستم میکس، 2 سرعت 140 يا 285 دور در دقیقه داراي كاسه فلزي همراه با همزن پره ای نازک مدل B028-03، طبق استاندارد EN 12697-35/BS 598:107، ساخت كمپاني Matest ايتاليا