نفوذسنج

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

نفوذسنج مدل B024 جهت اندازه گيري نفوذپذيري و زهكشي سطح راهها و سطوح بتني و غيره در محل، شامل استوانه بدون ته با قطر داخلي 140 میلی متر و دو خط كاليبره در نقطه صفر و 250، ساخت كمپاني Matest ايتاليا