موم پارافين

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

بسته 5000 گرمی موم پارافين مدل V300-19، ساخت کمپانی Matest ایتالیاضمانت تجهیزات آزمایشگاهی عمران