فریم چگالی (میز و سطل ارشمیدس)

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

فریم چگالی (میز وسطل ارشمیدس) مدل V085 قابل استفاده جهت تعيين وزن حجمی مصالح و مخصوصا" وزن حجمی (دانسیته ظاهری) حجمي نمونه هاي قيري متراكم آزمايشگاهي و نمونه مغزه هاي جاده اي قيري، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

فروش عمده تجهیزات آزمایشگاهی عمران-قیر و آسفالت