چکش تراکم ویبره برقی

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

چکش تراکم ویبره برقی مدل S197 جهت انجام آزمایشات متراکم ساده و فشار ساده و CBR و همچنین جهت ایجاد تراکم در نمونه های بتن و آسفالت، طبق استاندارد BS 13286-4/BS 1377:4، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

تجهیزات آزمایشگاهی عمران ارزان