پيكنومتر خلأ

 

 تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

پيكنومتر خلأ با ظرفيت 10 لیتر مدل B067N جهت تعيين سريع ميزان حجم آسفالت، دانسیته ظاهری سنگدانه، ماكزيمم چگالی مخلوط هاي قير نامتراکم جاده و درصد حفره هاي هوا درمخلوط هاي متراكم، طبق استاندارد ASTM EN، ساخت كمپاني Matest ايتاليا