دستگاه بازيافت بيندربه روش پمپ خلا

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

دستگاه بازيافت بيندربه روش پمپ خلا مدل B018 جهت جداسازي حلال از محلول بيندر حلال و تعيين ميزان بيندر در مخلوط هاي قيري سنگدانه اي شامل حمام آب حرارتي همراه با ترموستات ديجيتال و كاور، بالن هاي شيشه اي با ظرفيت 250 میلی لیتر همراه با درپوش لاستيكي و شير سوپاپي ، گيج خلأ و بالن پيركس با ظرفيت 1000 میلی لیتر همراه با پمپ خلأ و رگولاتور خلأ مدل V 203+ V 205-10، طبق استاندارد EN 12697-1/BS 598:102، ساخت كمپاني Matest ايتاليا