کوره

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - تجهیزات آزمایشگاهی قیر وآسفالت

 

کوره مدل A022 با حرارت غیرمستقیم و ماکزیمم دمای 1100 درجه سانتیگراد و ابعاد داخلی 210×320×150 میلیمتر همراه با ترموستات دیجیتالی، جهت تعيين پسمان مواد معدني ازطریق سوزاندن مخلوط هاي قيري طبق استاندارد EN12697-1، ساخت كمپاني Matest ايتالياتجهیزات آزمایشگاهی عمران ارزان