حمام ویسکوزیته کینماتیک دما ثابت با زمانبندی دیجیتال پیوسته

 

تجهیزات آزمایشگاهی نفت، گاز و مهندسی شیمی تجهیزات آزمایشگاهی فرآورده های نفتی

 

حمام ویسکوزیته کینماتیک ( Kinematic Viscosity Bath )دما ثابت با زمانبندی دیجیتال پیوسته، مدل KV3000، دمای محیطی تا 150C، با هفت تایمر Stop/Start نمایش 0.01S و تلرانس 0.01%، ظرفیت 22L و 33.7L، طبق استانداردهای: ASTM D445, D2170, D6074, D6158; IP 71, 319; ISO 3104; DIN 51550; FTM 791-305; NF T 60-100، ساخت کمپانی Koehler آمریکا

فروش تجهیزات آزمایشگاهی فراورده های نفتی