حمام ویسکوزیته کینماتیک دیجیتال دما ثابت

 

تجهیزات آزمایشگاهی نفت، گاز و مهندسی شیمی تجهیزات آزمایشگاهی فرآورده های نفتی

 

حمام ویسکوزیته کینماتیک دیجیتال دما ثابت، مدل KV1000، دمای قابل تنظیم با مقیاس 0.5C و تنظیم نهایی با خطای 0.01C+، دمای تا 150C ، مطابق با استانداردهای ASTM D445, D6074, D6158; FTM791-305; NFT60-100،IP71; ISO3104 ;DIN51550، ساخت کمپانی Koehler آمریکا

تجهیزات آزمایشگاهی فراورده های نفتی