واحد استخراج مایع-مایع

 

تجهیزات آزمایشگاهی گاز و مهندسی شیمی تجهیزات آزمایشگاهی عملیات واحد

 

واحد استخراج مایع-مایع مدل UELLC، برای مطالعه جداسازی مخلوط مایع در تماس با حلال. با ستون عایق پرشده شیشه ای به طول 1200mm و قطر داخلی50mm (با کنترل کامپیوتری). بدنه آلومینیوم آنودایز و استیل، ساخت کمپانی edibon اسپانیا