دستگاه يونيورسال "يونيترونيك" آزمون شكافتگي نمونه هاي مغزه سنگي

 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی مدرن عمران

دستگاه يونيورسال "يونيترونيك" آزمون شكافتگي نمونه هاي مغزه سنگي مدل S205 با ظرفيت 50KN مجهز به نيروسنج الكتريكي، دستگاه فشاري مدل E171 و ملزومات جهت اندازه گيري مقاومت كششي تك محوره نمونه سنگي در معرض فشار در راستاي قطر، طبق استاندارد ASTM D3967، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران مارک

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - سنگ