دستگاه ساب و پوليش

 خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی عمران

دستگاه ساب و پوليش مدل A095 شامل ديسك سايش به قطر 200mm و سرعت دوران 300 دور در دقيقه جهت آماده سازي نمونه هاي سنگي و سوپرسولفاتي دارای ديسكهاي باكليت و ست 25 عددي ديسكهاي ساينده كاربيد سيليسيم، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - سنگتجهیزات آزمایشگاهی عمران - سنگ