سندان

 

سندان مدل C390 با ابعاد 230×150 میلی متر جهت تاييد كاليبراسيون چكش هاي آزمايش بتن ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران تجهیزات آزمایشگاهی عمران - سنگ