ست آزمایش سولفات منیزیم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران خارجی

 

ست آزمايش سولفات منيزيم شامل سبد فولادي با ابعاد 120× 160 میلی متر و مجراي 3.35 میلی متر مدل A103، هيدرومتر كاليبره شده در 20 درجه سانتیگراد با محدوده 1200-1300 گرم بر ميلي ليتر و دقت 0.001 گرم بر ميلي ليتر مدل V172-05 ظرف با درپوش ضد عبور هوا با ابعاد 200 × 200 میلی متر مدل V 125-03 جهت آزمايشات مربوط به ويژگيهاي گرمايي و فرسايش (هوازدگي) سنگدانه طبق استاندارد EN 1367-2، ساخت كمپاني Matest ايتاليا

 

 

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران-سنگ

 

تجهیزات آزمایشگاهی عمران - سنگ

فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران,فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران در ایران,فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران-سنگ,فروش تجهیزات آزمایشگاهی عمران-خاک,فروش تجهیزات آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاهی,فروش تجهیزات آزمایشگاهی معدن,فروش تجهیزات آزمایشگاهی کشاورزی