دستگاه پولیش شتابدار

 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی عمران ایتالیایی

دستگاه پوليش شتابدار مدل A128N جهت اندازه گيري مقاومت سنگدانه راه (جاده) در برابر سايش لاستيك وسايل نقليه و ارائه روشي براي آماده سازي نمونه هاي سنگي پوليش شده جهت استفاده با دستگاه آزمايش مقاومت لغزشي مدل A113 در آزمايشگاه، داراي چهار قالب طبق استاندارد EN 1097-8, BS 812:114، ساخت كمپاني Matest ايتاليا    

 

خرید تجهیزات آزمایشگاهی عمران ارزان