دومین نمایشگاه و همایش سد و تونل ایران برگزار گردید.

 

دومین نمایشگاه و همایش سد و تونل ایران به منظور بررسی مشکلات صنفی و حرفه ای و راهکارهای موجود، آخرین دستاوردهای بخش های تونلسازی و سدسازی، تکنولوژی های مربوطه، محصولات و پژوهش های مرتبط و ارتباط هرچه بیشتر و سهل تر دست اندرکاران، در تاریخ 24 تا 26 مهرماه 1391 توسط شرکت نشر فن در دانشگاه تهران برگزار گردید. 

در این نمایشگاه 85 شرکت فعال در زمینه سد و تونل حضور داشتند که بسیاری از شرکت های معتبر، از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، مهندسین مشاور ساحل، مهندسین مشاور مهاب قدس، مهندسین مشاور آب و خاک را شامل می شود.

شرکت آبی آسا نیز به دلیل اهمیت این نمایشگاه و در جهت معرفی موثر تجهیزات و خدمات خود، در این اتفاق مهم شرکت بعمل آورد.

با توجه به زمینه ی برگزاری نمایشگاه، تمرکز شرکت بر روی محصولات کمپانی Matest بود و تبلیغات غرفه و همچنین پک ارائه شده به بازدیدکنندگان، کاتالوگ و CD این کمپانی را دربر میگرفت. 

 

پرسنل ما

 

http://aux.iconpedia.net/uploads/1408846278.png http://www.veryicon.com/icon/png/Business/Business%20V2/man.png http://icons.iconarchive.com/icons/dapino/people/512/brown-man-icon.png http://icons.iconarchive.com/icons/dapino/office-men/256/Man-Black-icon.png
پرسنل یک پرسنل دو پرسنل سه پرسنل چهار

توضیح توضیح توضیح 

توضیح توضیح توضیح 
توضیح