• آنالیز شیر

    آنالیز شیر جهت کنترل کیفیت شیر و فراورده های لبنی با ابزاری چون سنتریفیوژ، لاکتوز سنج، پروتئین سنج، چربی سنج، دستگاه آنالیز نقطه انجماد و ... انجام می گیرد.